ชีวิตรัก คุณหลวงศักดิ์-อำแดงศรี
ชีวิตรัก คุณหลวงศักดิ์-อำแดงศรี บทที่ 4 อยากคุยกับนางต้องเข้าทางแม่

บทที่ ๔ อยากคุยกับนางต้องเข้าทางแม่                 การไปทำบุญที่วัดในครานั้นทำให้ข้าเปนที่รู้จักของชาวบ้านอย่างรวดเร็ว ปากต่อปากเอ่ยชมว่าข้าเปนคุณหลวงที่อายุยังน้อย แลไม่ถือตัวหรือเย่อหยิ่งจองหองแต่ประการใด คุยกับชาวบ้านอย่า

อ่านต่อ...