ชีวิตรัก คุณหลวงศักดิ์-อำแดงศรี

ชีวิตรัก คุณหลวงศักดิ์-อำแดงศรี บทนำ

ชีวิตรัก คุณหลวงศักดิ์-อำแดงศรี
หลวงศักดิ์สยบศึกกระเจิงไพร

คำนำ

ก่อนอื่นจักต้องเล่าแจ้งแถลงไขให้ทราบก่อนว่า หนังสือเล่มนี้หาได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อประสงค์จำหน่ายแลหาผลประโยชน์เข้าตัวแต่อย่างใด หากแต่พิมพ์ขึ้นเพื่อเปนอนุสรณ์ในวาระฉลองครบรอบแต่งงานปีที่ ๖๐ ของข้า “หลวงศักดิ์สยบศึกกระเจิงไพร” กับ “แม่ศรี” ผู้เปนภรรยา เปนเรื่องราวแต่หนหลังครั้งที่ข้าได้เริ่มรู้จักแลปฏิพัทธ์แม่ศรี ซึ่งตัวข้านั้นได้บรรดาศักดิ์เปนหลวงศักดิ์สยบศึกกระเจิงไพรมาตั้งแต่ข้าอายุได้ ๑๖ ปี (ส่วนที่มาของการได้รับบรรดาศักดิ์นั้นวันหลังจะเล่าให้ฟัง) ได้มาเจอกับแม่ศรีตอนที่ข้าอายุ ๒๕ ปี แม่ศรีในขณะนั้นอายุราว ๒๒ ปี เอ่ยชื่ออำแดงศรีใครๆ ในย่านนั้นต่างก็รู้จัก ด้วยเหตุนี้จึ่งตั้งชื่อหนังสือว่า ชีวิตรัก คุณหลวงศักดิ์-อำแดงศรี ด้วยเหตุฉะนี้แล…

นอกจากเรื่องราวความรักของข้ากับแม่ศรีแล้ว ข้ายังได้เล่าเรื่องราวน่าสนใจแต่ครั้งอดีตที่ได้พบเจอเหตุการณ์ต่างๆ ไว้ให้คนรุ่นหลังได้อ่านกันอีกด้วย ผู้ที่ได้อ่าน ไม่ว่าจะเปนลูกหลานของข้าหรือไม่ใช่ก็ตาม ก็คงได้รับประโยขน์จากการอ่านไม่มากก็น้อย แลตัวข้านั้นไม่ใช่นักเขียนอาชีพ การเล่าเรื่องจึ่งอาจไม่ดีนักก็ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านเทอญ

หลวงศักดิ์สยบศึกกระเจิงไพร พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๖๘

***อนึ่ง ภาพประกอบในหนังสือเล่มนี้ที่ท่านเห็น เปนฝีมือวาดของนายไก่เพี้ยน ซึ่งอ้างว่ามาจากอนาคต เรื่องราวจะเปนอย่างไรไว้วันหลังจะเล่าให้ฟัง***